Shen Affiliates

หน้าแรก ขั้นตอน คอมมิชชั่น แบรนด์ แนวคิด เกี่ยวกับเรา FAQ กำหนด ติดต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

SHEN AFFILIATES โปรแกรมพันธมิตร (SAAP)
เงื่อนไขและข้อตกลง

ส่วนของกฎและข้อบังคับที่คุณจะต้องทำการอ่านอย่างละเอียด และจะต้องทำการยอมรับข้อตกลงดังกล่าวก่อนการเข้าร่วมในการทำธุระกิจกับเรา และหากคุณมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อมายังเรา ข้อตกลงมีรายละเอียดดังนี้คือ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท Shen Affiliates และคุณ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เรานำไปใช้กับสมาชิกพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตรของเรา กรุณาอ่านข้อตกลงและทำความเข้าใจโดยละเอียด เนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญ ก่อนการเข้าร่วมทำธุระกิจกับเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าว ( หรือหากไม่ประสงค์ ) คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการสมัครพันธมิตรดังกล่าว หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตรและข้อตกลงอื่นๆ สามรถติดต่อมาที่ [email protected]

โดยจะต้องทำการกรอกข้อมูลการสมัครของคุณ พร้อมกับทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกพันธมิตร จากที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้คือ

1. สิทธิและหน้าที่ของ บริษัท ฯ


1.1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธบริษัทในเครือ โดยการลงทะเบียนสมาชิกกับบริษัท พันธมิตรจะต้องยอมรับและเห็นด้วยกับกฎระเบียบ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด
1.2. บริษัท ฯ จะติดตามการรายงานการเดิมพันของลูกค้าและรายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทั้งหมดของพันธมิตรที่ผ่านทางเว็บไซต์พันธมิตร (shenaffiliates.com)
1.3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพวกทางบริษัทเท่านั้น ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงใหมที่เว็บไซต์พันธมิตร (shenaffiliates.com) ทางเราจะทำการแจ้งให้สมาชิกพันธมิตรทราบทางอีเมล และหากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สมาชิกพันธมิตรไม่ยอมรับหรือเห็นด้วย สมาชิกพันธมิตรสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว จะมีผลไปตามการยอมการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
1.4. การเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร สมาชิกจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและทำการส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์มายังบริษัท บริษัท ฯ จะทำการพิจารณาและตัดสินใจที่จะอนุมัติใบสมัครดังกล่าว และทางบริษัทจะทำการแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล

2. สิทธิและหน้าที่ของพันธมิตร


2.1. สมาชิกพันธมิตรจะต้องตกลงที่จะส่งเสริมการขายเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ในแง่ที่ดี หากมีการกะทำที่ผิดต่อทาง บริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์และทำการยกเลิกสัญญาพันธมิตรได้ทันที จากเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวในโปรแกรมพันธมิตร สมาชิกพันธมิตรจะต้องทำการส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทเพียงเท่านั้น
2.2. หากพบว่ามีสแปม พันธมิตรจะได้รับเพียง (1) คำเตือน เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว หากพบว่ายังมีสแปมเกิดขึ้นอีก ทางบริษัทจะทำการยุติสัญญาทันทีตามข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พันธมิตรจะไม่สามารถทำการเรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ และบริษัท ฯ มีอำนาจที่จะไม่มีข้อผูกพันแต่อย่างใด
2.3. พันธมิตรจะต้องไม่ทำการลงทะเบียนหรือสมัครลงทะเบียนชื่อโดเมนใด ๆ ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อโดเมนที่ใช้หรือจดทะเบียนในชื่อของสมาชิกใด ๆ ของ SAAP หรือชื่ออื่น ๆ ที่อาจจะเข้าใจหรือเกี่ยวข้องเป็น บริษัท
2.4. พันธมิตรจะต้องไม่ทำการเพิ่มหรือลงทะเบียนคำที่ใช้ในการค้นหา keywords หรือระบุคำอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเป็น ของเครื่องมือในการค้นหา เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนบริการโฆษณาหรือการค้นหาหรือการอ้างอิงและบริการอื่น ๆ ที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ shenaffiliates.com เช่น คำว่า "shenaffiliates.com", "shenaffiliates.comPoker", "shenaffiliates.comCasino" หรือรูปแบบการรวมคำ meta – tag ที่เว็บไซต์พันธมิตร ที่มีความคล้ายกันหรือเหมือนใด ๆ ของเครื่องหมายการค้าของ shenaffiliates.com
2.5. บริษัทถือว่า ไม่ได้มีการผูกขาดต่อสมาชิกพันธมิตร กับผู้เล่นโดยตรงที่มาจากเว็บไซต์ของทางบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลงนี้ไมได้มีสิทธิพิเศษต่อพันธมิตรที่เกิดจากการอ้างอิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความตั้งใจที่จะทำสัญญา/การขอความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ใช้เวลาในการดำเนินการให้บริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพันธมิตร พันธมิตรจะต้องไม่ทำการเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุระกิจจากการผ่านบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร
2.6. พันธมิตรจะต้องส่งเสริมการขายจากทางสื่อโฆษณา/การตลาด ที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทเท่านั้น ( ป้ายแบนเนอร์ อีเมล รูปภาพและโลโก้ ) และต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ จากทางสื่อโฆษณา/การตลาด ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ ทุกสื่อที่ส่งเสริมการขายจากทางสื่อโฆษณา/การตลาด จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางบริษัทเท่านั้น และพันธมิตรจะต้องไม่ทำการเพิ่มลิ้งค์ในส่งเสริมการขายด้วยตัวเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
2.7. พันธมิตรจะต้องไม่ทำการเจตนาทำการรับผลประโยชน์ต่างๆ จากภายนอก หรือจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของทั้ง 2 ฝ่าย บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาผลประโยชน์ทั้งหมดตามที่พันธมิตรยอมรับภายใต้ข้อตกลงนี้ หากบริษัท ฯ พบความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการชำระเงินของพันธมิตรและ / หรือระงับหรือบัญชีของลูกค้าที่พบว่ามีการละเมิดกฎ เกี่ยวกับการขอรับโปรโมชั่นต่างๆ ทีเกิดความเสี่ยงต่อบริษัท
2.8. พันธมิตรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่างๆ ในการดำเนินการ การส่งเสริมการขาย และ สื่อส่งเสริมการขายต่างๆบนเว็บไซต์ของคุณ บริษัทจะไม่รับรับผิดชอบตรงส่วนนี้ นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถทำการเรียกร้องค่าเสียหายจากพันธมิตรได้ทั้งหมด ถ้าหากมีการละเมิดกฎจากเนื้อหาของทางเว็บไซต์ SAAP และคุณจะต้องไม่ทำการเปิดเผยชื่อบัญชีของคุณแก่บริษัทอื่นๆ กรณีที่คุณต้องการเปิดบัญชีพันธมิตรอื่น หรือทำการโอนบัญชี คุณจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบและรอการอนุมัติจากทางบริษัทเท่านั้น
2.9. สมาชิกพันธมิตรจะต้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นพนักงานและไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทุกกรณี รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเอเจ้นท์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท
2.10. ในช่วงระยะเวลาข้อตกลงของพันธมิตร พันธมิตรจะทราบหรือได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ ในการดำเนินงานหรือเทคโนโลยีพื้นฐานและ / หรือโปรแกรมพันธมิตรพ ันธมิตรตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่พันธมิตรได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท พันธมิตรจึงจะสามารถเปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ถ้าหากผิดเงื่อนไข ทางเราจะยุติสัญญาทันที

3. การอ้างอิง / โครงสร้างคอมมิชชั่น การคำนวณ และการจ่ายค่าคอมมิชชั่น


3.1. ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ SAAP การจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรนั้นจะระบุในใบสมาชิกสมัครพันธมิตรที่จะเข้าร่วมกับ SAAP และมีการแจ้งรายเกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลพันธมิตร (เฉพาะกรณี) ต่างๆ ดังนี้คือ :

A. ผลประกอบการ

B. Shen Affiliates พันธมิตรย่อย


A. ผลประกอบการ

ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นคำนวณจากรายได้สุทธิและหักโบนัสเงินคืนสำหรับโป๊กเกอร์ หากมีผู้เล่นขอรับโบนัส จะถูกหักเต็มจำนวน จากรายรับรวมทั้งหมดของพันธมิตร บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นรายเดือน ยอดคงเหลือที่ติดลบของพันธมิตรจะถูกจัดสรรไว้ในเดือนถัดไป(หรือจนกว่าจะมียอดหมุนเวียนสะสมมาหักล้าง) พันธมิตรจะต้องมีผู้เล่นอยู่อย่างน้อย 10 คนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน (ผู้เล่นต้องฝากเงินก่อนและวางเดิมพัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็น “ผู้เล่นที่ใช้งานอยู่”)


พันธมิตร VIP

สมาชิกพันธมิตรสามารถเลื่อนระดับเป็น VIP ได้ เมื่อคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของทางบริษัทกำหนดไว้ ( ตามดุลยพินิจ ) เมื่อพันธมิตรได้รับการอนุมัติเป็น VIP แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรจะทำการแจ้งไปยังพันธมิตรให้ทราบ


สมาชิกพันธมิตร VIP จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงจากบริษัท ดังนั้นถ้าหากสมาชิก VIP มีไม่ตรงกับคุณสมบัติดังกล่าว ทางบริษัทจะทำการลดระดับลงมาเป็นสมาชิกพันธมิตรปกติ แต่ถ้าหากสมาชิกพันธมิตรสามารถรักษาระดับผลประกอบการได้ดี ทางบริษัทก็จะปรับเลื่อนเป็น VIP


ทางบริษัทจะทำการประเมินผลการปฎิบัติงานของสมาชิกพันธมิตร เพื่อทำการตรวจสอบว่าสมาชิกพันธมิตรสามารถที่จะเลื่อนชึ้นเป็นระดับ VIP ได้หรือไม่ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว โดยการตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


B. Shen Affiliates พันธมิตรย่อย

สมาชิกที่แนะนำสมัครท่านอื่นเพื่อเข้าร่วมกับ โปรแกรม SAAP ภายใต้ชื่อบัญญชีของตนเอง โดยการกรอกใบสมัครสมาชิกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทางเว็บไซต์ของบริษัท ( ตามระยะเวลาดังกล่าว ) จะได้รับพิจารณาเป็นพันธมิตรย่อยและเป็นพันธมิตรกับทาง SAAP ทันที และจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทกำหนดไว้ และพันธมิตรหลักจะต้องทำงานและรับผิดชอบต่อบริษัท ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สำหรับผลประกอบการของพันธมิตรจากพันธมิตรย่อยนั้น ทางบริษัทจะทำการคำนวณเพิ่มเติมและมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพิ่มจากค่าคอมมิชชั่นปกติ และสมาชิกพันธมิตรหลักสามารถมีสมาชิกพันธมิตรย่อยได้เพีง 2 คนเท่านั้น สำหรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรย่อยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท


ค่าคอมมิชชั่นจะทำการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ปกติจะทำการจ่ายทุกๆสัปดาห์แรกเดือน การจ่ายขั้นต่ำ/ที่อ้างอิงอยู่ที่ 500 RMB หรือเทียบเท่าสกุลเงินของแต่ละประเทศ


การจ่ายขั้นต่ำ/ที่อ้างอิง :

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

2. ยอมรับและแจ้งเกี่ยวกับช่องทางการจ่ายเงิน


บริษัทอาจจะมีการหักค่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าว และผู้เล่นที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ สามารถทำการคลิ๊กจากหน้าพันธมิตรลิ้งค์เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักได้ โดยสามารถทำการสมัครสมาชิก ฝากเงินและเดิมพัน ได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์


4. .ระยะเวลา การยกเลิก และ เว็บไซต์ที่เหมาะสม


4.1. อนึ่ง บริษัทใดๆ หรือสมาชิกพันธมิตรที่ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรในช่วงเวลาใดๆก็ตาม จะต้องทำการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน ของการขอยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรนี้ ( กรุณาส่งอีเมลมาที่ 4.1 บริษัท หนึ่ง บริษัท ใดหรือพันธมิตรอาจยกเลิกข้อตกลงนี้และมีส่วนร่วมในโปรแกรมพันธมิตรในเวลาใด ๆ มีหรือไม่มีสาเหตุโดยให้บุคคลอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วันแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของการเลิกจ้าง ( สามารถส่งไปยัง [email protected].)
4.2. บริษัทสามารถทำการยุติสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของทางบริษัท ถ้าหากบริษัทพบว่าสมาชิกพันธมิตรได้มีการละเมิดกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขของบรัษัท
4.3. บริษัทสามารถทำการยุติสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของทางบริษัท ถ้าหากบริษัทพบว่าสมาชิกพันธมิตรได้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
4.4. บริษัทอาจจะทำการยกเลิกข้อตกลงที่กำหนดไว้ ( ตามดุลยพินิจ ) ว่าเว็บไซต์พันธมิตรเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงเป็นเว็บไซต์ที่ จำกัด เฉพาะ หรือเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร อื่นๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการกระทำทางเพศที่รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน หรือมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา เป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ และส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่
4.5. สมาชิกพันธมิตรจะไม่สามารถทำการเปิดบัญชีพันธมิตรได้มากกว่า 1 บัญชี นอกจากการได้นับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท และสมาชิกพันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นภายใต้ชื่อบัญชีพันธมิตรของตนเองเท่านั้น จะไม่สามารถใช้ชื่อบัญชีของสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้รับค่าคอมมิชชั่นแทนได้
4.6. SAAP มีไว้สำหรับการเผยแพร่เว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ
4.7. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการขอปิดบัญชีพันธมิตร ถ้าหากว่าไม่สามารถทำการตรวจสอบการใช้งานอีเมลได้ ไม่มีการยืนยันการใช้งานข้อมูลจากอีเมลหลังจากที่มีการสมัครสมาชิกครบ 1 เดือน มีการใช้ข้อมูลที่ซ้ำกัน ไม่มีผลงานภายใน 5 เดือน และบัญญีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัท

5. เบ็ดเตล็ด


5.1. ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างสมาชิกพันธมิตรและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
5.2. สมาชิกพันธมิตรยอมรับและตกลง ถ้าหากบริษัทไม่ได้มีการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมายหรือเยียวยาในข้อตกลง ( ผลประโยชน์ภายใต้กำหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้ ) จะไม่ถูกนำมาเพื่อตัดสิทธิ์ ของทางบริษัทหรือสมาชิกพันธมิตรแต่อย่างใด
5.3. สมาชิกจะไม่สามารถทำการกำหนดข้อตกลงตามกฎหมายหรืออื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ข้อจำกัดในข้อตกลงระหว่างสมาชิกพันธมิตรและบริษัท และสมาชิกผู้เล่นที่มาจากการดูแลของสมาชิกพันธมิตร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
5.4. บริษัทและสมาชิกพันธมิตรจะถือว่าเป็นผู้ทำงานธุระกิจร่วมกัน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้สมาชิกพันธมิตรจึงมีอำนาจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อเสนอต่างๆ จากทางบริษัท แต่สมาชิกพันธมิตรก็ไม่มีการใช้อำนาจเป็นตัวแทนของบริษัทต่อเครือข่ายอื่นๆ เช่นกัน
5.5. หากการพิจารณาของศาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าบทบัญญัติของคำเหล่านี้ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องและบังคับบทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของสัญญา เงื่อนไขของข้อตกลงที่เหลือและจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
5.6. ข้อตกลงและสัญญาทั้งหมด กิจการและการรับประกันต่างๆ นั้น จะต้องอยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์ และ /หรือ หารได้รับมอบหมายจากทางบริษีทเท่านั้น

6. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560