Shen Affiliates

Trang Chính Cách Tham Gia Chiết Khấu Sản Phẩm Khái Niệm Về Chúng Tôi FAQ Điều Khoản Liên Hệ

Điều Khoản & Điều Kiện

Chương Trình Hợp Tác Đại Lý SHEN AFFILIATES (SAAP)
Điều Khoản Và Điều Kiện Chung

Vui lòng đọc kỹ phần này, việc đọc và hiểu những điều khoản và điều kiện dưới đây là rất quan trọng đối với bạn trước khi bắt đầu hợp tác cùng chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới chương trình đại lý hoặc những điều kiện và điều khoản này của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp. Thiết lập dưới đây là một thỏa thuận giữa chúng tôi, Shen Affiliates. ("Công ty") và bạn, bao gồm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia Chương Trình Đại Lý của chúng tôi. Vì điều đó bạn nên thận trọng đọc ký thỏa thuận này. Điều rất quan trọng là bạn đọc, hiểu Thỏa thuận và bạn đồng ý với các điều khoản trước khi bắt đầu hợp cùng chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện được thỏa thuận (hoặc không được cho phép làm vậy) bạn không nên tiếp tục tham gia. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới chương trình đại lý hoặc những điều kiện và điều khoản này của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]

Khi tham gia cùng chúng tôi, điền đơn đăng ký tài khoản xem như bạn đã đồng ý tham gia Chương Trình Đại Lý của Công Ty và bạn phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong thoa thuận này.

1. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cty


1.1. Công Ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối các đại lý. Bằng cách đăng ký tài khoản với Công ty, đại lý đó phải đồng ý với tất cả các quy tắc, chính sách và cách thức hoạt động.
1.2. Công ty sẽ kiểm tra các đơn cược của Khách hàng và tóm tắt các hoạt động này trong một báo cáo có sẵn để đại lý theo dõi thông qua trang chủ đại lý (shenaffiliates.com).
1.3. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc toàn bộ theo quyết định riêng. Thông báo thay đổi hoặc Thỏa thuận mới nếu có sẽ được đăng trên trang chủ đại lý (shenaffiliates.com) và đại lý sẽ được thông báo qua email hoặc trực tiếp qua các ứng dụng chat trực tuyến. Nếu đại lý không chấp nhận thỏa thuận được sửa đổi, đại lý có thể kết thúc hợp tác. Và có thể tham gia lại khi đồng ý với các thỏa thuận đã được thay đổi.
1.4. Để trở thành đại lý đại diện của chúng tôi, đại lý cần phải chấp nhận các điều khoản điều kiện sau bằng cách ấn vào hộp hiện thị bạn chấp nhận điều khoản và điệu kiện của chúng tôi tại mục đăng ký tài khoản và gửi yêu cầu đi. Công ty có toàn quyền quyết định chấp nhận yêu cầu của bạn hay không và quyết định đó sẽ không phải chịu bất cứ quyền kháng cáo nào. Các đại lý đăng ký tài khoản thành công sẽ được thông báo qua email.

2. Quyền Và Nghĩ Vụ Của Đại Lý


2.1. Đồng ý và tham gia chương trình đại lý này, sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tạo đường link riêng biệt liên kết từ website của bạn đến website của Cty. Nếu xảy ra các vấn đề về lưu lượng truy cập hoặc đường dẫn gây hại, Cty có quyền chấm dứt hợp đồng.
2.2. Nếu đại lý bị phát hiện đang phát tán thư rác, sẽ nhận được một cảnh báo để ngừng những hoạt động này. Nếu đại lý vẫn tiếp tục, công ty sẽ kết thúc hợp tác ngay lập tức mà không có sự thông báo trước. Đại lý không có quyền yêu cầu bồi thường, kháng nghị, hay làm đại diện công ty trong bất cứ hoạt động nào. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ đối với trường hợp đại lý này.
2.3. Khi đăng ký tên miền, đại lý nên tránh các tên miền giống, gần giống hay liên quan tới tên miền Cty hoặc tên thành viên.
2.4. Đại lý không thể mua hoặc đăng ký tên thương hiệu giống hoặc gần giống shenaffiliates.com và sử dụng trong hệ thống tìm kiếm, trang web, tài trợ quảng cáo hoặc giới thiệu, như “shenaffiliates.com”, “shenaffiliates.com Poker”, “shenaffiliates.com Casino”. Hoặc những từ ngữ khác được lấy từ thương hiệu này. Bạn cũng không được tag hoặc sử dụng từ khóa giống hoặc gần giống của shenaffiliates.com trên trang web của bạn.
2.5. Với thỏa thuận này, đại lý không được quyền (không độc quyền, không được quyền chuyển nhượng) dẫn người chơi của bạn đến với trang web của Cty dựa trên điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Thỏa thuận này cũng không có sự giúp đỡ trong việc hỗ trợ khách hàng hay giới thiệu của đại lý được độc quyền hay đặc quyền. Và hiển nhiên, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với bất kỳ đại lý khác vào bất kỳ thời gian nào, và tính chất hoạt động cũng sẽ giống như bạn. Đại lý sẽ không được quyền đòi hỏi Phí giới thiệu và sẽ không có bất kỳ khoản chi trả nào dựa trên doanh thu của bạn hoặc do người khác có năng lực vượt trội hơn bạn.
2.6. Đại lý chỉ có thể sử dụng công cụ quảng cáo/tiếp thị đã được cung cấp (biểu ngữ, email html, hình ảnh và logo), và không được chỉnh sửa, hoặc sử dụng tài liệu khác để quảng bá ngoài những tài liệu chính thức đã được công bố trên trang web của Cty. Diện mạo và cú pháp của đường link chính thức đã được thiết kế, phê duyệt và là đại diện duy nhất cho website của Cty. Xin lưu ý là đừng nên tự tạo một đường dẫn tiếp thị trực tiếp đến website chính thức của Cty
2.7. Đại Lý sẽ không được biết đến các lợi tức từ lượng truy cập hay nghi ngờ lượng truy cập không phải được phát sinh trong việc cam kết tốt nhất hay không phải gây ra thiệt hại cho chúng tôi. Cty có quyền giữ lại tất cả các số tiền khác của bạn theo Thỏa Thuận này nếu Cty có lý do hợp lí tin rằng của các lượng truy cập.Cty có quyền từ chối các thanh toán đại lý và / hoặc tạm ngưng hay khóa tài khoản nếu các khách hàng đại lý đó tìm thấy bất kì việc lạm dụng các đề xuất hay các chương trình khuyến mãi của trang web Cty ngoài sự hiểu biết của ban. Các tình huống bao gồm nhưng không có giới hạn đối với các khách hàng cược vào cả hai bên khác nhau trong một sự kiện hay thị trường hoặc hạn chế các rủi ro và yêu cầu bồi thường tiền thưởng.
2.8. Đại Lý sẽ chịu trách nhiệm cho việc phát triển, các hoạt động kinh doanh , và bảo trì trang web của bạn và cho tất cả các dữ liệu đang có trong trang web của bạn. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho những vấn đề này. Ngoài Ra, đại lý không thể khiếu nại mọi vấn đề đến Cty như thiệt hại và chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình phát triển, vận hành, bảo dưỡng và nội dung trang web của đại lý. SAAP dành cho sự tham gia trực tiếp của bạn. Bạn sẽ không được mở các tài khoản đại lý thay mặt cho các khách hàng tham gia khác. Mở tài khoản đại lý cho bên thứ ba , hủy tài khoản đại lý hay chuyển khoản qua các tài khoản đại lý khác sẽ không được chấp nhận. Việc chấp thuận cho chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác phải tuân theo sự chấp thuận của chúng tôi
2.9. Đại lý phải xác nhận rằng bạn không phải là nhân viên, đối tác và cũng không phải là thành viên gia đình của nhân viên hoặc đối tác Cty, hoặc là Cty chi nhánh/dưới quyền trực tiếp hay gián tiếp của đối tác trong Cty, hoặc các ban điều hành, đại lý, đối tác, chi nhánh, công ty con/bất kỳ liên quan
2.10. Khi thực hiện thỏa thuận này, đại lý sẽ được chia sẻ những thông tin bảo mật liên quan đến công việc của chúng tôi như hệ thống vận hành, nguyên lý kỹ thuật cơ bản và/hoặc chương trình đại lý (bao gồm, ví dụ: tỷ lệ hoa hồng giới thiệu mà bạn nhận được trong chương trình đại lý). Đại lý đồng ý bảo mật những thông tin này, không tiết lộ cho bên thứ Ba trừ khi bạn nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi khi sử dụng những thông tin bảo mật vào mục đích khác ngoài thỏa thuận này. Đại lý phải có nghĩa vụ bảo vệ những thông tin mật này hoặc thỏa thuận sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu bạn vi phạm

3. Trình Bày/ Cấu Trúc Hoa Hồng, Phương Thức Và Thanh Toán


3.1. Mục này diễn giải về việc thanh toán chi tiết của SAAP. Cách thức thanh toán được áp dụng cho đại lý khi tham gia và đồng ý với tài khoản đại lý của mình (tùy vào trường hợp) và được cập nhật theo sau đây:

A. Phần Doanh Thu

B. Đại Lý Dưới Tuyến Shen Affiliates


A. Phần Doanh Thu

Hoa hồng được chiết khấu từ doanh thu (tổng doanh thu trừ rakeback hàng tuần). Khi người chơi nhận thưởng, sẽ khấu trừ vào lợi nhuận chung của đại lý. Đại lý được nhận hoa hồng hàng tháng khi đạt đủ điều kiện dựa trên các game. Số âm của đại lý sẽ được tích lũy theo tháng. Điều kiện nhận hoa hồng đại lý cần có ít nhất 10 người chơi hoạt động (người chơi phải nạp tiền và đặt cược ít nhất một (1) lần mới được xem là “người chơi hoạt động trong tháng”)


Cấp Độ Đại Lý VIP

Đại lý sẽ trở thành đại diện VIP khi đạt được những điều kiện nhất định của Cty đưa ra (mức độ tùy ý). Khi đại lý đã đạt đủ yêu cầu về cấp độ VIP, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp đến đại lý.


Cấp độ đại lý VIP được dựa trên các yêu cầu của Cty đề ra. Do đó, nếu đại lý không đạt được những yêu cầu này, đại lý sẽ không còn là đại diện VIP nữa. Tuy nhiên, đại lý vẫn có thể trở lại VIP khi đạt đủ yêu cầu của Cty đưa ra.


Cty sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên để xác định ra đại lý nào là người đạt đủ điều kiện chở thành đại lý VIP. Cty có quyền thay đổi các điều kiện được mặc định dành cho đại lý VIP. Đại lý không có quyền quyết định về bất kỳ thay đổi nào từ phía Cty trong trường hợp này.


B. Chương Trình Đại Lý Dưới Tuyến Shen Affiliates

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được “đại lý chính” giới thiệu cùng tham gia chương trình đại lý SAAP với tư cách là đại lý dưới tuyến, bằng cách điền đầy đủ thông tin tại mục đăng ký và từ đó sẽ được xem là đại lý phụ từ “đại lý chính”. Bất kỳ đại lý nào đi nữa cũng phải phụ thuộc vào điều khoản & điều kiện của Cty. Để có được lợi nhuận hoa hồng từ chương trình đại lý phụ này “đại lý chính” cấn có ít nhất hai đại lý phụ trở lên, và đại lý phụ phải có người chơi dưới tuyến hoạt động. Thông tin chi tiết về các khoản hoa hồng của “đại lý chính” sẽ được thông tin từ bộ phận chăm sóc đại lý.


Hoa hồng sẽ được quyết toán mỗi tháng một lần, thông thường sẽ được thanh toàn vào tuần đầu tiên của tháng. Số tiền tối thiểu cho việc thanh toán là 500RMB hoặc với số tiền tương đương với tỷ lệ đó.


Giới Thiệu/ Hoa Hồng Thanh Toán:

1. Thông qua chuyển khoản

2. Thông qua một phương thức chuyển khoản khác


Cty có thể thay đổi bất kỳ phương cách thanh toán để giảm thiểu chi phí chuyển khoản của người chơi đến đại lý. Người chơi dưới tuyến khi tham gia thông qua link đại lý hoặc khi bấm vào link đại lý để tiến hành đăng ký tài khoản, gửi tiền, đặt cược hoặc tham gia các chương trình khác tại website


4. Thời Hạn, Chấm Dứt Các Website Không Phù Hợp


4.1. Cty và đại lý có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, hoặc bất kỳ lý do gì, và đại lý có thể gửi thông báo đến cho Cty ít nhất 30 ngày (Thông báo có thể gửi đến [email protected])
4.2. Nếu đại lý vi phạm điều khoản & điều kiện của thỏa thuận này Cty có quyền chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước.
4.3. Cty có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức trong trường hợp đại lý vi phạm bản quyền thương hiệu của Cty và sử dụng với mục đính không chính đáng.
4.4. Cty có quyền chấm dứt thỏa thuận này (tùy ý) khi website của đại lý là không phù hợp với mục đích kinh doanh. Các website không thích hợp bao gồm như những website hiển nội dung khiêu dâm hoặc hành vi tình dục, nội dung bất hợp pháp khác, nhằm vào trẻ em, nội dung bạo lực, thúc đẩy phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm chủ quyền.
4.5. Đại lý không được mở nhiều tài khoản mà không có sự đồng ý của Cty và cũng không được lợi dụng người thân, gia đình, bạn bè và người quen biết để đăng ký tài khoản dưới tuyến nhằm trục lợi từ phía Cty.
4.6. SAAP dành cho người viết, thiết kế website chuyên nghiệp
4.7. Các trường hợp sau đây sẽ bị đóng lại tà khoản đại lý vĩnh viễn: Không được xác nhận, không phản hồi để xác nhận tài khoản, tài khoản trùng lập, tài khoản không hoạt động kéo dài trong 5 tháng, tài khoản gian lận.

5. Đặc Tính Khác Nhau


5.1. Chủ đề của thỏa thuận này được sự đồng ý đôi bên giữa Cty và đại lý
5.2. Đại lý đồng ý nếu Cty thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hay biện pháp pháp lý nào trong thỏa thuận (hoặc Cty có quyền áp dụng luật lệ đề ra), điều này không được xem là sự từ bỏ chính thức các quyền Cty và các quyền hoặc là biện pháp khắc phục đã có sẵn cho Cty.
5.3. Đại lý không được chia sẻ hợp đồng này, theo luật pháp hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà không có sự đồng ý của Cty. Với điều kiện hạn chế đó, thỏa thuận này sẽ ràng buộc đại lý và Cty hoặc những đại lý phụ có liên quan. Nếu một trang web được đại lý ủy quyền, người chơi có đến từ trang web đó sẽ được Cty quyết định là người chơi của đại lý hay không.
5.4. Cty và đại lý sẽ được xem như là một đối tác độc quyền và không có bất kỳ điều khoản nào ảnh hưởng đến việc kinh doanh, liên doanh, nhượng quyền thương mại giữa đôi bên. Đại lý có quyền không chấp nhận bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc kinh doanh. Đại lý không được công bố bằng bất cứ hình thức nào cho rằng có quyền đại diện cho Cty hoặc chủ sở hữu.
5.5. Nếu các quy định trên liên quan đến vấn đề thẩm quyền và không hợp lệ, điều khoản này sẽ được hủy bỏ mà không ảnh hưởng đến hiệp định của đôi bên. Các điều khoản còn lại sẽ có hiệu lực và được thực hành.
5.6. Mọi nghĩa vụ của thỏa thuận này, cơ quan đại diện, cam kết và đảm bảo lợi ích cho bất kỳ đối tác nào và/hoặc người được ủy quyền từ Cty.

6. Hợp đồng này được sửa đổi lần cuối vào ngày 1 tháng 2 năm 2017